تلویزیون سونی

sonytehran.ir

انواع تلویزیون سونی

 سونی تهران

خرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x75j

تماس بگیرید
جشنواره
90,000,000 تومان
جشنواره
77,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X95L

267,000,000 تومان

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x95j

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X90L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x90k

150,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X85L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x85k

110,800,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85x85j

120,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X80L

تماس بگیرید
تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85A90j

215,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 77A80L

267,000,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x95k

154,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x95j

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x90k

94,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x90j

94,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X85L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x85k

75,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x85j

76,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X80L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x80k

63,900,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x80j

62,900,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x95k

106,800,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x95j

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x90k

56,400,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x90j

52,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X85L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x85k

48,800,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x85j

46,700,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X80L

50,000,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x80k

45,200,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x80j

40,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X77L

38,000,000 تومان
جشنواره
36,400,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x9500H

53,000,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x90k

45,780,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x90j

45,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X85L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x85k

35,900,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x85j

35,000,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X80L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x80k

29,940,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x80j

32,000,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x75k

26,100,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55A80J

52,800,000 تومان

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 50X80L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x80k

30,800,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x80j

29,000,000 تومان
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 50X77L

25,500,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x75k

23,000,000 تومان

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 49x8000H

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 49x7500H

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X95L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X77L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X77L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X77L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X90L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X90L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X90L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X95L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X95L

تماس بگیرید

شیک

خرید انواع

سیستم های صوتی

در سونی تهران

sonytehran.ir shake
sonytehran.ir v90
sonytehran.ir shake soy
جشنواره

سیستم صوتی

شیک سونی V83

33,200,000 تومان
جشنواره

سیستم صوتی

شیک سونی مدل XV-900

27,500,000 تومان
جشنواره
43,000,000 تومان
جشنواره

سیستم صوتی

شیک سونی مدل X30

28,200,000 تومان
جشنواره

سیستم صوتی

شیک سونی مدل X10

23,450,000 تومان
جشنواره
13,660,000 تومان
جشنواره
9,780,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

سیستم صوتی سونی مدلV73

23,490,000 تومان
جشنواره
43,580,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

سیستم صوتی سونی مدل V43

14,900,000 تومان
جشنواره

تخفیف های ویژه

سیستم صوتی سونی مدل V13

9,660,000 تومان

ساندبار

ساندبار سونی
در فروشگاه سونی تهران

جشنواره
2,800,000 تومان
جشنواره
35,700,000 تومان
جشنواره
66,600,000 تومان
جشنواره
44,750,000 تومان
جشنواره

جی بی ال

ساندبار jbl 9-1

33,980,000 تومان

جی بی ال

ساندبار jbl 2-1

تماس بگیرید
جشنواره
17,300,000 تومان
جشنواره
13,700,000 تومان
جشنواره
9,700,000 تومان
جشنواره
11,280,000 تومان
تماس بگیرید
جشنواره
7,890,000 تومان
جشنواره
3,840,000 تومان

تخفیف های ویژه

ساندبار سونی مدل HT-RT3

تماس بگیرید
تماس بگیرید

جی بی ال

جی بی ال

ساندبار jbl 2-1

جشنواره

جی بی ال

ساندبار jbl 9-1

جشنواره
جشنواره
جشنواره
جشنواره
جشنواره
ناموجود
جشنواره
جشنواره
جشنواره
جشنواره

یاماها

تلویزیون سونی
yamaha

انواع ساندبار یاماها

جشنواره
ناموجود

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها مدل YAS-207

8,700,000 تومان
جشنواره

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها مدل YAS-209

22,000,000 تومان
جشنواره

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها srb 20

11,800,000 تومان

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها yas 109

تماس بگیرید

پلی استیشن

جشنواره
ناموجود
18,500,000 تومان
ناموجود
ناموجود
تماس بگیرید
ناموجود
تماس بگیرید
جشنواره
ناموجود
22,000,000 تومان

لوازم جانبی

انواع لوازم جانبی
در فروشگاه سونی تهران

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

مطالب مفید

نحوه حمل تلویزیون در اسباب کشی

**انتخاب مکان مناسب برای تلویزیون**: قبل از شروع هر مرحله‌ای، مکان مناسبی برای تلویزیون خود انتخاب کنید. این مکان باید ایمن و مناسب برای بسته‌بندی [...]

ادامه متن
تلویزیون‌های‌ سونی سری‌ L

برای نشان دادن تعلق انواع کالاها به هر دسته‌بندی خاص، از اعداد و حروف ویژه‌ای استفاده می‌شود. به طور مثال، هر یک از کلاس‌های A،Z [...]

ادامه متن
سایز مناسب تلویزیون سونی

تعیین سایز مناسب تلویزیون برای متراژهای مختلف خانه، به میزان فضای موجود در اتاق و نیازهای شما بستگی دارد. اما برای راهنمایی شما، این یکپارچه‌سازی [...]

ادامه متن
ساندبارهای سونی

تجربه صوتی بی‌نظیر برای سرگرمی و سینمای خانگی ساندبارهای سونی یکی از برترین انتخاب‌ها در دنیای صوتی هستند. با ویژگی‌ها و کیفیت بالای خود، این [...]

ادامه متن
برند JBL

برند JBL  برند JBL یکی از برندهای معروف و محبوب در صنعت صدا است. این برند متعلق به شرکت Harman International است که در زمینه [...]

ادامه متن
4 تا از بهترین تلویزیون سونی در سال 2023

A95K OLED بهترین تلویزیون سونی که ما تست کرده ایم، سونی A95K OLED است. این تلویزیون چشمگیر به لطف فناوری پنل QD-OLED کیفیت تصویر فوق [...]

ادامه متن
تاریخچه شرکت سونی

تاریخچه شرکت سونی شرکت سونی در سال 1946 با همکاری ایبوکا ماسارو و آکیو موریتا با نام Tsushin Kogyo (شرکت مهندسی ارتباطات از راه دور توکیو) تاسیس شد. [...]

ادامه متن
تلویزیون سونی مدل 75X85K

تلویزیون سونی مدل 75X85K یک تلویزیون 4K با صفحه نمایش LED است که با کیفیت تصویر فوق العاده بالا و وضوح بالا طراحی شده است. [...]

ادامه متن
امکانات تلویزیون سونی 

امکانات تلویزیون سونی  بررسی ویژگی های تلویزیون سونی و مشخصات تلویزیون سونی : کیفیت تصویر 4K HDR آشنایی با امکانات و قابلیتهای تلویزیون سونی ؛ مشاهده تصاویر 4K که از فناوری HDR بهره [...]

ادامه متن
تلویزیون های سری k سونی

تلویزیون های سری k سونی نمایشگرهای 2022 سونی به عنوان بهترین تلویزیون های سری K سونی در مرکز توجه بازار رقابتی قرار گرفته اند. دوام و اصالت [...]

ادامه متن
تلویزیون سونی 65x75K و قابلیت هاش!!!

تلویزیون سونی 65x75K با رنگ و کنتراست زیبا بسیار واقعی است پردازنده قدرتمند ما در این تلویزیون سونی براویا 4K از الگوریتم های پیشرفته برای [...]

ادامه متن
تفاوت ساندبار و شیک سونی SOUNDBAR V.S SHAKE SONY

تفاوت ساندبار و شیک سونی! سیستم صوتی لازمه هر خانه‌ای است. حتی اگر خیلی اهل مهمانی گرفتن نباشید، لذت بردن از فعالیت‌هایی همچون فیلم و [...]

ادامه متن
پردازنده BRAVIA XR چیست و چه تاثیری دارد؟

پردازنده BRAVIA XR چیست؟ سونی مشهورترین برند در تولید تلویزیون است. SONY در سال 2021 همانند سال‌های گذشته در نمایشگاه CES خوش درخشید. سونی برای اولین [...]

ادامه متن
تلویزیون سونی مدل KD-85X85J

تلویزیون سونی مدل KD-85X85J یکی از مطرح‌ترین برند‌های تولید کننده لوازم دیجیتالی و الکترونیکی در دنیا است. محصولات این برند در سراسر دنیا از طرفداران [...]

ادامه متن