تلویزیون‌های سونی ۲۰۲۴: ارتقاء به نقطه‌ی اوج در تکنولوژی تصویری

تلویزیون‌های سونی ۲۰۲۴: ارتقاء به نقطه‌ی اوج در تکنولوژی تصویری معرفی تلویزیون‌های جدید سونی ۲۰۲۴: [...]